10 przykazań Bożych

10 przykazań Bożych

29 lipca 2021
ok. 1 minuta czytania

Dziesięć przykazań Bożych, czyli tak zwany Dekalog to zbiór najważniejszych zasad, swoistych nakazów moralnych, które pierwotnie obowiązywały wyznawców judaizmu. Następnie zostały one przyjęte także przez chrześcijan.

Według przekazu biblijnego tekst dekalogu został podyktowany przez Boga Jahwe Mojżeszowi na górze Synaj. Sam Bóg miał wyryć te przykazania na kamiennych tablicach.

Oto 10 przykazań Bożych: 

Jam jest Pan, Bóg twój.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
  2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.