Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego

28 lipca 2021
ok. 2 minut czytania

W Kościele rzymskokatolickim Koronka do Miłosierdzia Bożego jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy. Liczy się ją przy pomocy takich samych paciorków jak w różańcu.

Najbardziej popularną wersją koronki do Bożego Miłosierdzia jest ta, która została przekazana przez św. Siostrę Faustynę Kowalskiej, według której tę koronkę przekazał jej sam Jezus Chrystus podczas objawienia w dniach 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie.

Koronka do Miłosierdzia Bożego ma na celu pojednanie się z Bogiem, nawrócenie i otrzymanie daru łaski.

Jak odmawiać koronkę do miłosierdzia Bożego?

Oto tekst koronki do Miłosierdzia Bożego:

Na początek:

1 raz Ojcze Nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

1 raz Zdrowaś Maryjo:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1 raz Wierzę w Boga:

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Na dużych paciorkach:

1 raz Ojcze Przedwieczny:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:

10 razy Dla Jego bolesnej męki:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Zazwyczaj odmawia się 5 takich dziesiątek, kolejno przechodząc do modlitwy na zakończenie.

Na zakończenie:

3 razy Święty Boże

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Schemat odmawiania różańca

Początek:

  • 1 raz Ojcze Nasz
  • 1 raz Zdrowaś Maryjo
  • 1 raz Wierzę w Boga

5 dziesiątek składających się z:

  • 1 raz Ojcze Przedwieczny (na dużych paciorkach)
  • 10 razy Dla Jego bolesnej męki (na małych paciorkach)

Koniec:

  • 3 razy Święty Boże