Różaniec

Tajemnice Różańca Świętego – Jak odmawiać różaniec?

28 lipca 2021
ok. 2 minut czytania

Każda z czterech części różańca składa się z pięciu tajemnic. Mają one za zadanie opisywania różnych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.

Wyróżniamy następujące Tajemnice Różańca Świętego:

1. Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałek i sobotę):

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodziny Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

2. Tajemnice światła (odmawiane w czwartek):

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Wesele w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

3. Tajemnice bolesne (odmawiane we wtorek i piątek):

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Droga krzyżowa na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

4. Tajemnice chwalebne (odmawiane w środę i niedzielę):

 • Zmartwychwstanie Jezusa
 • Wniebowstąpienie Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Jak odmawiać różaniec?

Na początku:

 • Wykonujemy Znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
 • Na krzyżyku odmawiamy: Skład Apostolski
 • Na pierwszym paciorku za krzyżykiem raz odmawiamy: Ojcze nasz
 • Na każdym z kolejnych trzech paciorków odmawiamy: Zdrowaś Maryjo
 • Na kolejnym paciorku odmawiamy: Chwała Ojcu

Kolejno:

 • Wymieniamy tajemnicę różańca, którą się modlimy
 • Odmawiamy: Ojcze Nasz
 • Odmawiamy: 10 razy Zdrowaś Maryjo
 • Odmawiamy: Chwała Ojcu
 • Odmawiamy: O mój Jezu

Na zakończenie:

 • Odmawiamy: Pod Twoją Obronę
 • Wykonujemy Znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.