Trójkąt prostokątny

Twierdzenie Pitagorasa

9 sierpnia 2021
ok. 1 minuta czytania

W przypadku trójkątów prostokątnych suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.

Trójkąt prostokątny ABC

a2 + b2 = c2

Przykładowe zadanie:

Przykładowy trójkąt prostokątny

Długości przyprostokątnych to odpowiednio 3 i 4. W celu obliczenia długości przeciwprostokątnej należy zsumować ich kwadraty.

32 + 42 = c2

9 + 16= c2

c2 = 25

c = 5